Dagsorden:

dagsorden-generalforsamling-2020-pdfDen trykte invitation med dagsorden

Valg af dirigent og referent

Referat - Steen Thomsen - Læs referat her

Beretning fra

Formanden - Trine Hansen - Læs beretning her

Café Lyspunkt - Reno og Lone Dauborg gennemgik arrangementerne i det forløbne år

Impuls - Erna Larsen - Læs beretning her

Fredagsfamilien - Ruth Hedegaard fortalte om arrangementer i det forløbne år

MAK - Ruth Hedegaard fortalte om arrangementer i det forløbne år

Horsens Y´s mens club - Asger Larsen - Læs beretning her

Vitus Bering Y´s mens club - Niels Vestergaard - Læs beretning her

Regnskab

Revideret Regnskab for 2019 samt Budget for 2020 - Steen Thomsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der var genvalg til alle. Dog valgte Reno Andersen at stoppe, og Asbjørn K. Andersen overtog posten.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Der var genvalg til alle.

Indkomne forslag

Evt.

(Se referatet ovenover)