Dagsorden:

dagsorden-generalforsamling-2019-pdfDen trykte invitation med dagsorden

Valg af dirigent og referent

referat-generalforsamling-03-03-2019-pdfReferat

Beretning fra

formandsberetning-v-generalforsamling-d-03-03-2019-pdfFormanden

cafe-lyspunkt-beretning-2018-pdfCafé Lyspunkt

beretning-fredagsfamilien-2019-pdfFredagsfamilien

praesidentens-beretning-y-s-men-horsens-2019-pdfHorsens Y´s mens club

beretning-vitus-bering-2018-pdfVitus Bering Y´s mens club

Regnskab

regnskab-2018-og-budget-2019-pdfRevideret regnskab for 2018 samt budget for 2019

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisorer og suppleant

Indkomne forslag

Evt.

(Se referatet ovenover)