”De bibelske skikkelser som spejlbilleder
for vores liv”

Ved sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gaurslund

Fællesmøde med Y’s Men’s Club