Besøg i Klosterkirken

Kirketjener Jan Brauner guider og fortæller om Klosterkirkens historie

Vi mødes i kirken