MAK 

Fredag aften med Mad Andagt og Kaffe

Naja Bisgaard Krogh som er nyansat præst i Klosterkirken holder andagt

Pris for deltagelse: voksne 35 kr, børn 15 kr

Tilmelding senest 22. maj til

Steen steen.thomsen@ft.dk eller tlf. 61625955, eller

Erna larsen.ernagroentved@gmail.com eller tlf. 60937290