Se omtalen på KFUM og KFUKs landsside:

https://www.kfum-kfuk.dk/events/2020/04/06/boerneboern-og-bedsteforaeldre-lejr-paaskelejr-paa-blaakilde-efterskole/

Blåkilde_Efterskole.jpg (1)
Blåkilde Efterskole