Dødshjælp - etiske overvejelser

Ved læge  Ole Wiberg, Horsens