Sct. Hans aften på Bollervej 87 - 23. juni 2019

- En fantastisk god og flot aften med spisning, bål og båltale.
(Desværre kan billeder ikke vises direkte på siden - kun via links. Klik på dem !)

Heksen er klar 

En rigtig heks !

Forventningens glæde foran 'bålet'

Så er heksens dage talte

Man venter - kan ilden nu også få ordentlig fat ?

Båltalen holdes - ligesom sidste år - af Anne Marie

Kaj sveder og får rigtig gang i bålet

Der er bål på

Der bæres mere ved til bålet

 

IMPULS - Udflugt med emnet Kartoffeltyskere 4. juni 2019

Tak for en god udflugt med IMPULS, hvor vi så og hørte en del om kartoffeltyskere i Danmark.
Kort fortalt: Efter 30-års krigen 1618-1648 var store dele af Sydtyskland ødelagt af krig og affolket af pest.
Kong Frederik den Femte inviterede tyskerne til at opdyrke hedearealer i Danmark. Det blev til to landsbyer, Grønhøj og Haurdal (mellem Viborg og Karup), hver med 30 spartanske gårde. De startede dyrkningen af kartofler i Danmark. De fik tros- og skattefrihed og i 1766 en kirke midt imellem landsbyerne. Bitsch og Würtz er kendte slægtsnavne herfra.

Frederiks Kirke, hvor vi fik lidt historie om kartoffeltyskerne og kirken samt dens udsmykning

Museum for Kartoffeltyskere i Grønhøj